התקציב הינו התכנית הכוללת של החברה לתקופה מוגדרת מראש וכלי עזר ניהולי בידי הנהלת החברה, משקיעים, בנקים ובעלי עניין נוספים, הלוקח בחשבון את המטרות, היעדים העסקיים והשיווקיים של החברה, המתורגמים לעלויות תקציב.

ברוקס-קרת עוסקת בתחומי הפיננסים, אדמיניסטרציה, משאבי אנוש, אופציות לעובדים וגיוסי הון ונחשבת פורצת דרך במגזר השירותים הפיננסיים בישראל ומצטיינת בשירותי מיקור חוץ, מציעה קשת רחבה של שירותי ניהול כספים לחברות היי-טק וסטארט אפ. המבוססים על ניסיון עשיר

ברוקס-קרת תומכת בחברות לכל אורך מחזור ההתפתחות שלהן, החל בשלבים הראשונים של הקמתן ועד לשלבים מתקדמים של צמיחה והתרחבות. במסגרת זו צברנו שעות רבות של ניסיון בבניית תקציבים לחברות, בשלבים שונים של התפתחותן.

להלן מספר עשרת כללי האצבע שלנו לבניית תקציב בצורה טובה:

  1. תקציב רצוי לבנות ברמה חודשית, עם סיכומים רבעוניים לתקופה שבין שנה לשלוש שנות פעילות.
  2. בהוצאות שקליות, עדיף להמיר לפי שער ממוצע לתקופה שקדמה לבניית התקציב, על מנת להימנע ממצב בו שינוי בתנודתיות השער, תשפיע מהותית על היקף ההוצאות.
  3. יש לסווג את ההוצאות ולייחס אותן על פי המחלקות הפועלות בחברה, אשר כוללות בתוכן את כל העלויות הרלוונטיות לפעילות המחלקות.
  4. בבניית ההוצאות התפעוליות, יש לקחת בחשבון את כלל העליות ולחלקן על פי קטגוריות כגון: ביטוחים, הוצאות מקצועיות, נסיעות לחו”ל, תקשורת ועוד.
  5. בחישוב הוצאות השכר, יש לקחת בחשבון את עלויות המעסיק הכוללת שכר ברוטו וסוציאליות, בתוספת אחוז מסוים בגין הפרשות לחופשה והבראה.
  6. יש לקחת בחשבון עליות בגין השקעות ברכוש קבוע כגון העברת משרדים, שיפורים במושכר, ציוד אלקטרוני, ציוד מעבדה וכו’, על בסיס תזרימי.
  7. חשוב לתכנן לפחות 5% מהוצאות התפעול המוגדרות, כהוצאות בלתי צפויות.
  8. בהנחה ומדובר בפעילות המבוזרת על מספר חברות/פרויקטים וכדומה, יש להתייחס לתקציב הכולל של הקבוצה.
  9. קיימות עלויות אותן נהוג לתקצב כפונקציה של מספר העובדים בחברה כגון: הוצאות ליסינג, הוצאות רווחה, עמדות עבודה, מתנות לעובדים, נלוות לשכר וכדומה.
  10. בתקציב לשם גיוס, יש לקחת בחשבון את יתרת הפתיחה של המזומנים בניכוי עלויות התפעול, הרזרוות ועלויות הוניות  בתוספת כניסת מזומנים ( השקעות, מדען וכדומה ) על מנת לאמוד את צפי יתרת המזומנים.

לטיפים, שאלות ועזרה בהקמת תקציב נשמח לעמוד לרשותכם במייל ובטלפון

Carmit@brooks-keret.co.il

073-2554000